Stichting Artamin verbindt mensen door creatieve activiteit. Dat kan binnen plaatsvinden maar ook buiten in de natuur.

Begrip voor elkaar en betrokkenheid met elkaar groeien door het stimuleren van creativiteit en aandacht voor alles wat groeit en bloeit.

Stichting Artamin zet zich belangeloos in om:

  • bijzondere en inspirerende kunst- en/of natuurprojecten mogelijk te maken
  • fondsen hiervoor te werven

Onze projecten zijn gericht op scholen, zorginstellingen, wijken, ideële instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden groepen mensen die elkaar in de regel niet treffen. Alle projecten worden uitgevoerd door creatieve professionals met een onderwijsbevoegdheid of ervaren creatieve trainers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school, organisatie, wijk of instelling? Neem dan vrijblijvend contact op.

Particulieren en bedrijven zijn welkom op de Creatieve Academie Nederland

Steun Artamin

Met uw steun, bereiken we meer

doneren

Creatieve Academie Nederland

De CAN is opgericht om een ruim aanbod te bieden aan creatieve denk- en doe cursussen en workshops. Een creatieve levens- en werkhouding verandert je leven in positieve zin. Je wordt er een gelukkiger, flexibeler en toegankelijker mens door. Iemand die in mogelijkheden en kansen denkt.

Wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van creativiteit van essentieel belang is voor ieder mens. Dat begint bij opvoeding en onderwijs. Wanneer kinderen worden gestimuleerd in een creatieve leer-, levens- en werkhouding, groeien zij op tot creatieve volwassenen die in staat zijn, in onze snel veranderende wereld, een positieve en opbouwende houding aan te nemen.

Voor de volwassenen die hun creatieve vermogen door de jaren heen een beetje zijn kwijtgeraakt, biedt de CAN de manier om het terug te vinden. Wij helpen je om opnieuw een flexibele denker, een durvende doener, kortom, een spelend mens te worden, zodat je je creativiteit in kunt zetten waar je dat nodig hebt; thuis, in je relaties, op je werk  en in de maatschappij. 

Voor wie?

De CAN is er voor mensen die flexibiliteit, positiviteit en creativiteit in hun leven, relaties en werk willen brengen

Bekijik het aanbod

De meerwaarde van kunstprojecten

Onze kunstprojecten hebben een blijvende waarde. Ze zijn het resultaat van elkaar leren kennen, samen ontdekken, onderzoeken en uitvoeren onder professionele en inspirerende begeleiding. Bij al onze kunstprojecten is de rode draad, het activeren van de persoonlijke creativiteit in denken en doen van alle deelnemers om begrip, compassie en betrokkenheid te bevorderen. Of het nu gaat om een kunsteducatief project voor een school of een project waarbij groepen mensen elkaar vinden en leren begrijpen. Ook groepen mensen die in onze samenleving aan de zijlijn staan, willen wij graag deel laten uitmaken van onze projecten.

Mijn kunstmaatje en ik

Het project 'MIjn kunstmaatje en ik' is een treffend voorbeeld van wat het effect kan zijn van een kunstproject.

Meer over het kunstmaatje-project