Stichting Artamin

De mens en zijn betrokkenheid bij anderen, daar draait het om bij Artamin. Kunst en creativiteit worden hierbij als schakels gebruikt die mensen aan elkaar verbinden. Wij helpen projecten mogelijk te maken waarbij mensen bewust hun creativiteit leren vertrouwen en gebruiken.Dat doen we door:

  • Actief te luisteren naar wat er leeft in de samenleving en het onderwijs
  • Projecten onder de aandacht te brengen en fondsen te werven

Beleidsplan

Stichting Artamin zet zich in om bij kinderen, jongeren en ouderen de creativiteit te stimuleren in zowel denken als doen. Daartoe initieert zij sociaal-culturele en kunsteducatieve projecten waarbij sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid een belangrijke leidraad vormen. Stichting Artamin werft gelden om deze projecten te laten uitvoeren door samenwerkende partners. De afgelopen periode heeft de stichting diverse projecten laten uitvoeren in verschillende regio’s.

De komende periode richt Stichting Artamin zich op het onderzoeken van maatschappelijke kwesties en het ontwikkelen van projecten die daarin een positieve rol kunnen vervullen 

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden van de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Samenwerkende partners

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door zeer ervaren creatieve professionals met een onderwijsbevoegdheid. Partners die Artamin onder meer inschakelt, zijn: XL ARt~WORKS, Zingkikker, Jenny de Bode, 

Meer weten over Artamin. haar projecten of doelstellingen? Neemt u dan contact op. 

 

Martin Langeslag, voorzitter 
(links op de foto)
In het dagelijks leven Directeur van OBS Cees Wilkeshuis Deventer

Marjolein v.d. Vlugt - Smit, penningmeester
(in het midden)
Werkt bij de gemeente Amsterdam als Manager Markten

René Koops, secretaris
(rechts op de foto)
Werkzaam als bewindvoerder

Fiscaal nummer: 8504 73 111

Jaarcijfers

Steun Artamin

Met uw steun, bereiken we meer

doneren