Onze kunstprojecten zijn uniek en hebben een blijvende waarde. Bij alle projecten staat contact maken met de ander en het activeren van de persoonlijke creativiteit voorop.

Onderwijs

Kinderen zijn van nature creatief. Met onze kunst- en cultuureducatieve projecten worden leerkrachten, leerlingen en studenten gestimuleerd in creatief denken én doen. De combinatie van het stimuleren van creatief denken en het aanleren van kunstzinnige vaardigheden blijkt bijzonder en effectief te zijn.

Leerkrachten en docenten beschikken zelden over de tijd, expertise en middelen om creatieve lessen te geven, laat staan (grootschalige) kunstprojecten te realiseren. Heel veel kinderen leren daardoor hun creativiteit af i.p.v. het verder te ontwikkelen. Ook daarvoor is Stichting Artamin opgericht. Elk project speelt direct in op de behoefte van de school in relatie tot de samenleving. Bijvoorbeeld muurschilderingen voor de buitenmuren om de wijk op te vrolijken (het project ‘Oog voor Elkaar’), een geluiddempende (scheidings)wand in de theaterruimte, het aantrekkelijk maken van het speelplein voor school en wijk of het in contact brengen van leerlingen met een beperking met amateurkunstenaars.

Het ontdekken van eigen creatieve talenten en het samen toewerken naar een blijvend resultaat werkt verbindend en vergroot de eigen verantwoordelijkheid voor de (openbare) ruimte. Daarnaast is het ook nog geweldig leuk om te doen.

Gemeenten en instellingen

Onze sociaal-culturele projecten brengen mensen bijeen die elkaar normaal gesproken niet snel ontmoeten. Bijvoorbeeld in woonwijken of tussen verschillende bevolkingsgroepen, zoals:

  • amateurkunstenaars met ouderen
  • allochtone met autochtone vrouwen
  • kinderen met een beperking en kunstenaars

Onze projecten zijn bedoeld om begrip, verdraagzaamheid of compassie voor elkaar te bevorderen. Dat doen we via inspirerende creatieve activiteiten die bijzondere en blijvende beelden laten ontstaan waar deelnemers trots op zijn.

Steun Artamin

Met uw steun, bereiken we meer

doneren